סמינר יסודות 1

קהילה יקרה

יש לנו סמינר יסודות 1 נוסף באוקטובר השנה

ב 26-27  זה נופל על ימי חמישי ושישי כהרגלנו

אני מנחה בשפה העברית בין השעות 09:00-16:00

הסמינר הוא אונליין

בואו לחבור אלינו ללמוד ולעבור את החניכה של ניקוי התת מודע מודע כדי שהמציאות שלנו תשנה פניה

ותאפשר למערכות היחסים הנוכונותלהגיע אל חיינו, להזדמנויות הנוכונות, לשפע הכלכלי, לבריאות השלמה ועוד.

הרבה אהבה

סד”ש

הבית

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *