הרגישו כמה אהבה יש לאיהלאקלה עבורכם

יקרות ויקרים

הכינו סרט עבור ד”ר היו לן שעבר מן העולם השבוע

הוא נקרא – הרגישו את האהבה שיש לאיהלאקלה עבורכם

 FEEL THE LOVE IHALEAKALA HAVE FOR YOU https://youtu.be/075Do_WtVcg

צפייה מזינה

אני אוהבת אתכם מאד

סמדר דבורה שירה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *