הסבר על השיטה של הו’אופונופונו

…קהילה מופלאה 
עשיתי מעשה והקלטתי את העצמי בוידאו עם הסבר פשוט (אולי) על זהות העצמית של הו’אופונופונו. למה, איך, ועוד 
זה סימבולי שעלה לי לעשות זאת ביום הזיכרון לחללי צה”ל 
אולי אתם לא יודעים אבל אבא שלי נהרג במלחמת ההתשה כאשר הייתי בת 10 חודשים בלבד ותמיד בזמן זה בשנה, כאשר הארץ כולה מוצפת בזיכרונות של מלחמות, אני מוצאת את עצמי מבינה יותר ויותר עד כמה חשוב לשחרר את הזיכרונות הקולקטיבים הללו של סבל , חורבן ואלימות, ולפנות בתוכנו מקום ליותר אהבה, ליותר השראה, בעצם יותר לעצמנו המקוריים 
אולי בגלל שיש לי נגיעה לזיכרון הקולקטיבי הזה במיוחד, אני מרגישה חופש לבקש משהו אחר למעני ולמען משפחתי הישראלית כולה. והרי כולנו הגחנו מן האור…כפי שכתוב בתפילתה הפתיחה, כלי ניקוי שמורנה הביאה לנו 
 
כאן מניחה את תפילת הפתיחה – הנני האני
אני מגיחה מן הריק אל תוך האור
הנני הנשימה שמזינה את החיים
הנני הריקות אותו מרחב שמעבר לכל תודעה
האני האיד הכול
אני דורכת את חיצי הקשתות מעבר למים
ברצף שבין הרוח והחומר
הנני הנשימה שבאה והולכת
הרוח הסמויה שאין לראותה או לגעת בה
אותו חלקיק בריאה שלעולם לא יוגדר
הנני האני
https://youtu.be/Xfh7fJQ4ShM
אוהבת אתכם מאד
סד”ש

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *