נשאל את המלאכים ואת הבורא לגבי מה שמטריד
אותכם בנושא האהבה בחייכם.
החכמה של הבורא תאפשר לכוון את הניקוי לפתרון סיבוכים ובלבול במערכת היחסים. 
שאלות אפשריות לבחינה:
 
 
 
     
 חוסר ביטחון במערכות יחסים רומנטיות;
 
נפש תאומה;
 
תלותיות במערכות יחסים;
 
אהבה הטרוסקסואלית;
 
חוסר סיפוק פיזי;
 
אהבה חד צדדית;
 
אבדן רומנטיות במערכת היחסים;
 
הערכה מוגזמת במידת האהבה שבקשר;
 
נישואים לא מוצלחים;
 
תיקון בקשר קיים;
 
שנאה;
 
אם המפגש הוא למצב חירום, בבקשה צרו קשר בתמיכה עם מספר ההרשמה שניתן לכם בדף הרישום. במקרים דחופים אפשר ליצור קשר דרך
וואטסאפ ווייבר. האתר של נפלאות ההו’אופונופונו וקקאליקה אינם מבטיחים לאף אחד שהניקוי ייתן תוצאה מסוימת . כל המידעים ניתנים למטרת ניקוי בלבד. קקאליקה מנקה בתהליך ההו’אופונופונו מרגע ההרשמה, במהלך המפגש עצמו ושבוע נוסף לאחר המפגש כדי לשחרר את כל הקשרים.