שנה טובה ומתוקה

לקהילת ניקיון הזיכרונות הישראלית

רצינו לברך אתכם בשנה טובה ומתוקה במיוחד

מי ייתן ושנה זאת תהיה מלאה בשחרור, אהבה, שלווה וחיבור מעבר לכל הבנה

שולחות הרבה אהבה לכם ולכל בני משפחותיכם, קרוביכם ודורותיכם

מסמדר דבורה לוי מנחה ישראלית להו’אופונופונו

ומגוליה קקאוליקה פוליקוף המתאמת של הו’אופונופונו ישראל

2 thoughts on “שנה טובה ומתוקה

  1. שנה טובה סמדר, גוליה, וכל האאומקואות, אוהנים ואוניהיפילים הצועדים בנתיב של האור הטהור ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *