אומנות ההרפייה

כמה מילים לקראת יום כיפור ? פנויים  ימים ממש מיוחדים בין ראש השנה ליום כיפור  השנה אני בחוויית כניעה הרבה יותר מוחשית מבעבר  ?למה אני מתכוונת  לקחתי את אימא שלי לבית חולים. זה קרה בחג והיא הייתה צריכה לקבל טיפול מסוים אני זוכרת את עצמי הרבה פעמים מתנגדת ברמה הפנימית למהלכים כאלה. אם למשל היא הייתה מבקשת ממני לקחת אותה למקום מסוים, אני זוכרת הרבה פעמים התכווצות הפעם שמתי לב לכיווץ קל ברגע שהיא ביקשה ממני, ומיד הרפיתי. משהו בי […]