ניקוי עם תחושת ניצול

קהילה נפלאה הרבה התרחשויות בימים אלה. הבנתי עם עצמי שאם הכל ממש זורם, חלק, הרמוני, איכשהו פחות יש לי אנרגיה לכתוב משהו. כי בעצם לקרוא מישהו שכותב כמה נפלא לו, זה משעמם  כן, הניקויים עובדים עבורי. ושנים של תרגול, מקרב חוויות של זרימה משמעותית  אבל ברגע שנהיה לי מאתגר, המציאות הרי אף פעם לא חוסכת הזדמנויות לבחון את אופן התגובה שלי למה שמגיע, או אז אני נדרשת לגייס כמה עקרונות חשובים הקשורים ליישום של השיטה  אחד מהעקרונות הללו ששוב ושוב […]