הרגישו כמה אהבה יש לאיהלאקלה עבורכם

יקרות ויקרים הכינו סרט עבור ד”ר היו לן שעבר מן העולם השבוע הוא נקרא – הרגישו את האהבה שיש לאיהלאקלה עבורכם  FEEL THE LOVE IHALEAKALA HAVE FOR YOU https://youtu.be/075Do_WtVcg צפייה מזינה אני אוהבת אתכם מאד סמדר דבורה שירה