לקחת אחראיות

כמה ימים לפני סמינר האנרגיות נאספות , הניקויים מעמיקים, יש הערכות של כל העולמות בזמן ובמרחב ובעיקר מעבר לזמן ולמרחב להסרת המיותר בזמנים אלה, בלפני, הרבה פעמים מתגלים בפניי כל מני אמיתות יש אמיתה אחת שמתגלה באופן עקבי. היא קשורה למוכנות שלי לקחת אחראיות מפליא אותי תמיד שהמוכנות לקחת אחריות מרגישה אינסופית. למה אני מתכוונת הגילוי הזה שבעצם אני עוד לא לוקחת אחראיות באופן מלא גם אחרי כל כך הרבה שנים בהם אני מצהריה באופן ברור שאני מוכנה לקחת 100% […]

אחראיות מהי?

אחראיות – הנושא ועומקו יש מבננו שממש לא אוהבים את המילה הזאת. היא מעלה בהם רתיעה, וסכנה לתחושת אשמה. אז סליחה מראש לכולם. המילים הם גם ככה לא יכולים לתאר אמת שלמה. וכדי לשמור על רמת נוחות עבורי, אשאר עם המילה הזאת. עבורי אשמה, זאת תחבולה של המיינד שגורמת לנו להימנע מלנקות. עוד זיכרון מתוחכם. לא משהו לפחד ממנו ….:) מה זאת לקיחת אחראיות? אולי נסכים כולנו שלקחת אחראיות על המחשבות שלנו ועל הפעולות שלנו, זה לקחת אחראיות. בזהות העצמי […]