קיצור דרך

יש לפעמים זיכרון שאומר בי…אולי אפשר קיצור דרך? אולי אפשר ככה למחוק בצ’יק את כל הטעויות שמתקיימים בתוכי באופן לא מודע ומגשימים את עצמם בחיי היומיום שלי? אלוהות, יש קיצור דרך כזה? אני מנקה עם המחשבה הזאת המבקשת האצה. אין…