זהות עצמית – אבא

החלק השלישי מתוך 4…. הנושא הוא זהות עצמית – אבא – מודעות על. חלק זה מזהות העצמי שלנו מחוברת תמיד לאלוהות. אין בה זיכרונות בכלל. כאשר אנו מעורבבים עם זיכרון, החלק המודע והלא מודע שבנו (אימא וילד) מנותקים מהאלוהות. האבא לא מתנתק אף פעם. הוא החוליה אשר מחברת את האימא והילד אל האלוהות. זה קורה כאשר האימא בוחרת בניקוי ואז החיבור יכול להיווצר. התפקיד של האבא הוא לקבל את הזיכרונות מהילד  ולמיין אותם לפי הסדר הנכון. היות ואין לנו מושג […]